Ваши креации

Topics

(1/2) > >>

[1] Sindle digit VFD clock - steampunk верзија

[2] Адаптер за еепром 93C46 со ротирани пинови

[3] Филтер за напојување и пренапонска заштита за 220V

[4] ЛЕД срце со PIC16F84

[5] Дигитално контролирана дувалка (SMD Rework Station) со ATmega8

[6] One day job : едноставно напојување

[7] PonyProg Програматор

[8] CallerID to Serial адаптер

[9] Дигитaлeн снимач на звук со ISD1420

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version