Author Topic: Предлог за воведување рубрика „Донација„  (Read 480 times)

Offline Z31GH

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 709
  • Gender: Male
Предлагам да се воведе рубрика „донација„ која ќе биде доброволна и висината на прилогот да е по желба кој колку може и кој колку сака, значи членот не е обавезен да даде донација, тоа е кој сака и по воља. Причината за овој предлог е затоа што ние како членови редовно користиме помош, разменуваме мислења, шеми и така натаму, а модераторите даваат пари за хостирање и останати давачки кој мора да се подмират за да постои овој форум. со донациите сигурен сум дека овој ионака супер одличен форум ќе биде уште подобар. Донации има во многу форуми па предлагам да се воведе и тука
Hams do it! With Frequency