Author Topic: Помош околу одговори на стручни прашања  (Read 930 times)

Offline Josifosky

 • Стручњак
 • ***
 • Posts: 125
13. Софтверот со кој работи микропроцесорскиот систем се вика
-*
14. Програмскиот јазик во кој бинарните инструкции се заменети со кратенки се вика:
-*
19. Регистарот чиј бити се менуваат зависно од последниотдобиен резултат при математичките и логички операции се вика
-*
21. Преносот на операционен код од меморија во инструкционен регистар се нарекува
-*
30. Стогот е мемориски простор во микропроцесорот кој се полни преку врвот. Кога се користи стогот во програмата?
-*
33. Со кој метод се премостува CPU за одреден вид пренос на податоци?
-*
35. Коментарот во асемблерската инструкција секогаш се пишува на крајот од инструкцијата и е одвоен со знак. Кој е тој знак?
-*
36. Кај непосредното адресирање во асемблерски јазик, операндот се наоѓа
-*
37. Која од следните изјави за микроконтролер е точна ?
-*
38. Доколку за одредена примена немаме премногу големи барања, ќе употребиме
-*
39. Која изјава за микроконтролерите е точна?
-*
40. Во каква архитектура се изведуват микроконтролерите?
-*
41. Што е карактеристично за Харвард архитектурата?
-*
42. Како се врши ресетирањето на микроконтролерот доколку инструкцијата не може да се изврши?
-*
44. Која од дадените изјави за микроконтролерите и микропроцесорите е точна?
-*
45. Каде се сместени SFR регистрите кај PIC16F84?
-*
46. За портите кај микроконтролерот важи:
-*
47. За FLASH меморијата важи:
-*
48. За RAM меморијата важи:
-*
50. Сигналот кој го известува процесорот за промени во околината и кој предизвикува прекин на програмата и извршување на однапред определена рутина се вика:
-*
57. Кодирањето на податоците од типот NRZ (Non-Return to Zero) се користи при
-*
58. Сите инструкции кај PIC16F84 ефективно се извршуваат во еден циклус, освен инструкциите за
-*
59. Меморијата FLASH кај PIC16F84 се користи за
-*
66. Со ресетирање на микроконтролерот, на која вредност се донесува програмскиот бројач?
-*
68. За директно адресирање кај PIC16F84 се користат 9 бита и тоа:
-*
69. При индиректно адресирање кај PIC16F84, адресата на инструкцијата се добива со
-*
72. Микроконтролерот PIC16F84 е во програмски режим кога
-*
73. Микроконтролерот PIC16F84 е во работен режим кога
-*
77. За што служи прескаларот кај PIC16F84?
-*
78. Слободниот бројач кај PIC16F84 не го брои секој импулс од кристалниот осцилатор, туку:
-*
79. Колку регистри за општа намена има микроконтролерот PIC16F84?
-*
81. Програмата кај PIC16F84 се внесува во програмската меморија преку пинот
-*
82. Програмата кај PIC16F84 се внесува во програмската меморија
-*
85. Посебниот регистар EECON кај PIC16F84 служи за
-*
86. Кое тврдење НЕ е точно за пинот DIO/RB7 кај PIC16F84?
-*
87. Kое тврдење НЕ е точно за пинот CLK/RB6 кај PIC16F84?
-*
88. За контрола на прекините кај PIC16F84 се користи кој специален регистар?
-*
95. Слободниот бројач кај PIC16F84 е регистар кој брои
-*
96. Од што зависи колку пати фреквенцијата ќе биде поделена со прескаларот?
-*
97. Кој пин и кој регистар од PIC16F84 е погоден за броење надворешни случајни промени?
-*
98. Која изјава HE e точна за сигурносниот бројач кај PIC16F84?
-*
99. Кој ќе го користи прескаларот TMR0 или WDT кај PIC16F84, ќе зависи од
-*
100. Битот INTEDG од OPTION регистарот кај PIC16F84
-*
101. Пинот RD од EECON регистарот кај PIC16F84 овозможува читање од
-*
102. Битот C од STATUS регистарот кај PIC16F84 се активира кога
-*
107. Инструкциите ANDW 85H,0 и ANDW 85H,1 се разликуваат по тоа што првата
-*
108. Инструкцијата STATUS equ 03H  значи дека
-*
110. Асемблерската потпрограма кај PIC 16f84 микроконтролерот мора да заврши со инструкцијата
-*
111. Последна асемблерска инструкција во рутината за прекин кај  PIC 16f84 е
-*
112. Асемблерската програма за PIC 16f84 завршува со инструкцијата
-*
118. Колку локации во меморијата може да адресира микропроцесорот Intel 8085?
-*

119. Колку адресни линии користи микропроцесорот Intel 8085 за I/O адресирање?
-*
127. Кои 16 битни специјални регистри ги користи микропроцесорот Intel 8085?
-*
128. До кој регистар од дадените подолу корисникот-програмер има пристап?
-*
129. Која е улогата на адресниот леч кај микропроцесорскиот систем Intel 8085?
-*
130. Зошто е подобро да се користи кристален осцилатор, наместо RC коло кај микропроцесорите?
-*
131. Каква архитектура има микропроцесорот Intel 8085?
-*
132. Кое интегрално коло се користи како леч во микропроцесорски систем Intel 8085?
-*
133. Кој од дадените сигнали НЕ е во групата на управувачки линии за меморија и I/O?
-*
134. Кое интегрално коло се користи за поврзување со периферните компоненти во микропроцесорски систем Intel 8085?
-*
136. Што се пренесува преку пиновите А15-А8 кај микропроцесорот Intel 8085?
-*
137. Ако сигналот ALE е еднаков на 0, што се пренесува по адресно/податочните линии кај микропроцесорскиот систем Intel 8085?
-*
138. Колку начини на адресирање разликуваме кај микропроцесорот Intel 8085?
-*
139. Кој е најчесто употребуваниот регистар во процесот на обработка на инструкциите кај Intel 8085 микропроцесорот?
-*
143. Која операција од дадените НЕ може директно да биде извршена од страна на аритметичко логичката единица кај микропроцесорскиот систем Intel 8085?
- *
144. Која линија од дадените НЕе статусна кај Intel 8085?
- *
145. За пинот кај микропроцесорот Intel 8085 важи:
- *
146. За пинот  кај микропроцесорот Intel 8085 важи:
- *
« Last Edit: 23.01.2014, Thursday, 12:15:09 by Josifosky »

Offline Devil

 • Администратор
 • Топ Експерт
 • *****
 • Posts: 5246
 • Gender: Male
 • admin[@]elektronika-mk.net
  • Македонски форум за електроника
Ти почни, па она што не го знаеш обележи ќе ти помогнеме, интересни прашања има :D
Jас не сум себичен, помагам. Помагај и ти !

Секоја куќа си има свои куќни правила, куќните правила на форумов се овие правила. Почитувај ги куќните правила!

Offline Josifosky

 • Стручњак
 • ***
 • Posts: 125
Ти почни, па она што не го знаеш обележи ќе ти помогнеме, интересни прашања има :D
Од овие прашања занчи што имаме учено се насе се збираат 30 одговори :/ незнам од каде ги имаат најдено овие прашања.

Offline Devil

 • Администратор
 • Топ Експерт
 • *****
 • Posts: 5246
 • Gender: Male
 • admin[@]elektronika-mk.net
  • Македонски форум за електроника
Епа во програмата која треба да ја учите по дигитална треба да учите за PIC16F84, ама овие нашиве професори (секоја чест на исклучоците) се заглавени на некои 8080,8085,8086 итн., убаво е да се споменат и тие, не велам не, ама програмата им налага нешто друго.

Симни си го datasheet-от од 16F84 од него ќе одговориш околу 70% од прашањава, другото се општи работи што ќе си ги најдеш во материјалот од кој што учите
Jас не сум себичен, помагам. Помагај и ти !

Секоја куќа си има свои куќни правила, куќните правила на форумов се овие правила. Почитувај ги куќните правила!

Offline Josifosky

 • Стручњак
 • ***
 • Posts: 125
Абе кизнеј како да речиш еве пак ги смениле прашањата. само менуваат нешто.  >:(
« Last Edit: 22.01.2014, Wednesday, 22:00:54 by LordZi »