Author Topic: Телефонски далечински прекинувач  (Read 927 times)

Offline batka

  • Глобален Модератор
  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 9363
  • оптимист до крај!
Неколкумина колеги ми се јавија и бараа шема за ваков уред.Еве приближно што имам ,со тоа што едната шема е генератор на DTMF  тонови кои можат да се генерираат во телефонска линија  и без употреба на надворешен телефон да се командува уредот.Значи се приклучувате навашата тлф. линија и генерирате тонови кои понатаму можат да се декодираат и уредот да работи офф лајн.
Понекогаш неуспехот е голем напредок,особено ако сте ја уочиле причината за вашиот неуспех.Успех е ако направената грешка никогаш повеке не ја повторите,..Немој да помислуваш никогаш дека се знаеш- секогаш ке се најде некој да те подучи.За жал,во Македонија има премногу приврзаници на Марфи.